Boom der liefde

Een uit verschillende bouwvolumes samengesteld onderkelderd hoekpand. Oorspronkelijk is het een haaks op de Dubbelstraat gelegen pand, met 17de eeuwse oorsprong.In de 18de eeuw is haaks hierop, evenwijdig aan de straat een bouwvolume gerealiseerd, waardoor het pand een L-vormige plattegrond kreeg met in de 'oksel' een ommuurde binnenplaats. Het pand heeft haaks op elkaar staande schilddaken, gedekt met Oudhollandse dakpannen en is opgetrokken in bak- steen. De gevels aan de straatzijde zijn wit geschil- derd, in de binnentuin zien we schoon metselwerk.De gevel heeft een hoge classicistische houten kroonlijst met klosjes  waarachter de  ramen op de verdie- ping omhoog schuiven. De gevels op de binnenplaats hebben verschillende historische vensters en deurpartijen, welke door de eeuwen heen geplaatst zijn. De constructie van het pand is grotendeels historisch en bevat in het oudste gedeelte restanten van een houtskelet met gehakte telmerken, de haakse aanbouw bevat onder andere een eiken spant.
                       

Het interieur heeft een gedeeltelijk historische indeling, onder andere met een kelder
met tongewelf onder de voorkamer, een hal
( de oude slagerij ) en een duidelijk herken
bare werkplaats. Op de verdieping is nog de originele houten 'meidenkamer' met bedstede en
bergkasten. In het achterhuis bevinden zich verschillende vertrekken met sobere, maar originele kastenwanden. Dit draagt er toe bij dat het huis een authentieke sfeer uitstraalt.
                              

De voorkamer is het hoogtepunt van het huis. Het is een kamer met kastenwanden en lambriseringen in Lodewijk XV-stijl met een prachtige beschilderde eikenhouten schouw voorzien van een landelijk tafereel met jongelingen en schapen. De zuidwand heeft in het midden openslaande deuren met ruitjes geflankeerd door twee kasten. Een van de kasten is de oorspronkelijke bedstede, de andere de linnenkast, hierboven bevinden zich polderkastjes. Daarnaast is er een toppunt van illusie, namelijk een ingebouwde eikenhouten secretaire. Het bovenstuk heeft een stenen achterwand en de buik dient om de kelderingang in de hal te verhullen.De polderkastjes hierboven zitten hier slechts voor de sier, de deurtjes hebben geen scharnieren en zitten gewoon dichtgenageld.

Vanaf de oorsprong heeft het pand de functie van pottenbakkerij gehad, dit heeft geduurd tot het begin van de twintigste eeuw. De pottenbakker ging failliet en heeft de boedel in verschillende delen verkocht. Het woonhuis met aangrenzende pakhuis bleef als eenheid bestaan en werd opgekocht door slager C. Cameron.
Op de hoek Dubbelstraat / Havenstraat werd in 1910 een winkelpui met sobere Art Nouveau details
gerealiseerd. Het is een afgeschuinde entree met aan weerszijden grote etalagevensters met een hardstenen onderdorpel.
Veel van dergelijke in het oog springende winkelhoekpanden zijn helaas verdwenen. Wij hebben er voor gekozen de winkelpui te behouden en zo kon de voormalige slagerij een functie krijgen als entree/hal van het woonhuis. In het voorhuis zijn de ruimtes nagenoeg intact gebleven. Van de voormalige werkplaats zijn de stenen wanden onder de steunbalken behouden/ bijgewerkt en zijn er nieuwe ruimtes gecreëerd tussen de dakspanten.
In het midden van deze werkplaats was ooit de slachtruimte van slager C.Cameron. Hier stond een antieke koelruimte van 2x2x2 m uit de 19de eeuw. Volgens Adrianus Cameron had zijn vader deze nog gekocht uit een failliete boedel van een andere slager. De wanden waren van kippengaas gevuld met kurk besmeerd met pek, met aan de binnenzijde metaal (lood?), de buitenkant was met houten schrootjes bekleed. De ruimte werd oorspronkelijk gekoeld door ijsstaven. De koelruimte was een echte sta-in-de-weg en is geschonken aan het slagersmuseum, waar hij in een slagerij staat te pronken.

In de verbindingsruimte tussen het voor- en achterhuis waren een alkoof ( een slaapplaats zonder direct daglicht) en een opslagruimte. Hier is een ruimte van gemaakt en er is een centrale trap geplaatst, mede om de niveauverschillen van de verdiepingsvloeren te kunnen overbruggen. Tot 1988 was de douche/w.c. op de binnenplaats, tussen een gas/waterhok en het rookhok voor de hammen, ook was er een aangebouwde keuken, waar je je hoofd niet stootte als je tussen de balken stond,  deze zijn allemaal afgebroken om plaats te maken voor een stadstuin. Onder deze keuken bevond zich ook een waterkelder.  De kastenwanden, balken en de trap uit 
deze keuken zijn weer geplaatst in de achterste werkplaats/schuur.

Onder de vloer van de binnenplaats en de douche/w.c.-ruimte werd door het aanleggen van riolering tijdens de verbouwing de oude beerput opengelegd. Deze is 1.60 m in doorsnee, waardoor hij tot de grotere afvalputten behoort, en ongeveer 3 m diep. Zoals het er naar uitzag was de put nooit geleegd, er kwamen 20 aardappelkisten scherven uit. Rood aardewerk, waarvan we dus vrijwel zeker kunnen zeggen dat het aardewerk van de Boom der Liefde is, Delfts wit/blauw, glaswerk en een emmer vol met pijpenkoppen. Dit heeft heel wat maanden puzzelwerk bezorgd, maar er is daardoor wel een mooie overzicht van potten uit huishoudens van de 17de tot de 20ste eeuw te zien.In de ruimte naast de alkoof was ook een grote stortplaats van scherven, hiertussen zaten veel misbaksels en er was niet veel eer aan te behalen. 
naam


pottenbakkers

voorkamer

stortplaats

aardewerk

glas

restauratie
2005